• 3240YEN

Antique Kimono Juban with Traditional Drum Pattern [Underwear] – Re: Kimono Style