• 12000YEN

Genuine Silk Wrapped Kimono Skirt – Mercado Cool Japan Stores